Butlletí de notícies (newsletter)

Lliurament

El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des d'on sortiran els productes la destinació final serà l'adreça que el comprador estableixi. Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic.

Les despeses de transport seran a compte del comprador.

La comanda correspon a la compra estarà disponible a ARBEQUIDEVILASANA.COM, una vegada que es confirmi el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançant el vincle: "Les meves comandes", a partir de l'emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l'IVA.

ARBEQUIDEVILASANA.COM demanarà als seus clients que triï el lloc del lliurament, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte. El termini de lliurament oscil·la entre 24 i 72 hores de dies hàbils.

ARBEQUIDEVILASANA.COM informarà al client de la sortida de la comanda del magatzem de distribució, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client per part del transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifestos de deteriorament.

Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides a ARBEQUIDEVILASANA.COM per correu electrònic a l'adreça que es trobarà, a la pàgina d' ARBEQUIDEVILASANA.COM.